Check also

10 mënyra si të organizoni sendet tuaja duke krijuar vetë mbajtëset për to (FOTO)

Shpesh nuk gjejmë hapësirën e nevojshme për të vendosur sendet tona, ne tavolinën  e punës. Apo sende te kujdesit të kujdesit personal. Më poshtë po ju tregojmë dhjetë ide se si të realizoni vetë mbajtëse praktike dhe interesante për të organizuar mjetet tuaja dhe për t;i gjetur ato lehtë në cdo moment.

 

1d6c93004c3630ed0a7cc64402d1b41d8e5254ca

9a9ce4b9c530dae64903141b98fdb774a854e3df

9de31f35f180b7579461e1865ad41fdc1ff6d34c

096aaa68bc7e870d0fbe479969b6c0ecd25127e9

82033bdc0e958efb5c9a75102fdf748d9749b978

a35be58b7ac182cc378081c3d2b61fc424a3f2a5

b0f681ff2f0a32783cd4e01c053da9e1372de0d6

cfe1c145ce7c0778ddbc2b322aced350f8c3f0f1

e18d87879bedcabcc826ad119bb949e2bfdf0429

Burimi: www.apartmenttherapy.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *